شیر قطع کن گاز حساس به زلزله

شیر قطع کن گاز حساس به زلزله: شیرقطع کن حساس به زلزله، در واقع شیرآلات قطع کن اتوماتیک جریان گاز در هنگام  وقوع زلزله می باشند. این ش...

ادامه مطلب